Bond Referendum 2018

Election Results

We’re pleased to share the results of the School Bond Special Election that took place Tuesday, February 6, 2018:

  • 1,663 = YES
  •  625 = No

A majority of district residents, 72.68%, voted to pass the bond referendum that will provide funds to build two new four-section elementary schools on the current Olmsted and Valerius sites, build an addition to Webster Elementary or UHS as needed for future enrollment growth, and accelerate the timeline for building a new high school fitness center. The plan was developed based on feedback from students, parents, teachers, staff, and community members who participated in online surveys and numerous facility planning meetings. The plan optimizes school resources, creates equity throughout the district, enhances technology and security, and provides greater 21st century spaces and learning opportunities for all K-12 students. We will continue communicating updates and requesting your feedback throughout the planning, designing, and construction phases.


Bond Referendum Overview

Be sure to check out the “Sharing Your Perspective” video series to hear from Urbandale teachers, principals, superintedent, board president, and community members about the importance of the 2018 Bond Referendum.


Throughout the 2016–17 school year, students, parents, teachers, staff, and community members participated in numerous facility planning meetings in order to gain a better understanding of how district facilities are performing in terms of educational adequacy, life-cycle costs, and cost/benefit analysis. This data, in combination with feedback received through online surveys and meetings, provided the Citizens Leadership Committee a 360-degree view of district facilities in order to create a comprehensive facility plan recommendation. Check out this quick 2-page PDF with highlights of the 2-page 2018 Bond Referendum PDF.

UMS_students_3The proposed plan aligns with the strongest life cycle, educational adequacy, and cost-benefit ratio quantitative results, as well as supports the preferences shared by attendees of community facility planning meetings in the spring of 2017. The $59M Bond Referendum would provide funds to build two new elementary schools, build an addition to Webster Elementary or UHS as needed for future enrollment growth, and accelerate the timeline for building a new high school fitness center. The plan optimizes school resources, creates equity throughout the district, enhances technology and security, and provides greater 21st century spaces and learning opportunities for all K-12 students.

Over time it will cost more to maintain six elementary schools than to build two new. Operational efficiencies of four elementary schools will support repurposing $1.8M annually. Repurposing $1.8M annually will provide resources for enhanced 21st century programming and technology at the elementary, middle, and high school levels while reducing class sizes at the middle school and high school. Both of the new elementary schools will be equipped with 21st century safety and security features including secure entrances for the continued safety and security of all students and staff.

District residents will have an opportunity to vote on this plan during a special election taking place on Tuesday, February 6, 2018. If you have questions that are not answered within this dedicated Bond Referendum section (note: be sure to review the 15 sub-pages of information included within this section), please contact the Administrative Office: (515) 457-5000. The School Bond Election will take place on Tuesday, February 6, 2018. 


Bond Referendum Section (sub-pages)


Get Registered To Vote


Vote Early! 

Download an official Absentee Ballot Request Form 2018.

Complete the form and mail to:
Jamie Fitzgerald, Polk County Auditor & Commissioner of Elections
Polk County Election Office
120 2nd Avenue—Suite A
Des Moines, IA 50309-4757

Please Note: Absentee ballot request forms must be received at the Polk County Auditor’s Office by 5:00 p.m. on Friday, January 26, 2018.


Tokom cijele 2016./2017. školske godine učenici, njihovi roditelji, nastavno i drugo zaposleno osoblje kao i članovi društvene zajednice učestvovali su u brojnim sastancima za planiranje izgradnje objekata kako bi stekli što bolju sliku o rentabilnosti objekata u distriktu u pogledu obrazovne adekvatnosti, troškova amortizacije i analize troškova u odnosu na učinkovitost.  Ovi podaci, u kombinaciji sa povratnim informacijama prikupljenim iz anketnih istraživanja i mjesnih sastanaka, pružili su Odboru građana 360-stepeni pregled objekata u distriktu kako bi se sačinila preporuka za sveobuhvatan plan izgradnje objekata.

Predloženi plan prilagođen je najdužem vijeku trajanja, obrazovnoj adekvatnosti i kvantitativnim rezultatima analize troškova objekata u odnosu na učinkovitost a odražava i želje građana koji su u proljeće 2017. prisustvovali sastancima za izgradnju objekata u zajednici. Referendum za izgradnju objekata u vrijednosti od 59 miliona dolara ostvario bi fondove za izgradnju dvije nove osnovne škole i ubrzao bi rokove izgradnje UHS fitnes centra.  Planom se optimiziraju školski resursi, osvaruje se ujednačena podjela u cijelom distriktu, poboljšava se tehnologija i kreiraju objekti za 21. vijek sa obrazovnim mogućnostima za sve učenike od školskog vrtića do završnih razreda.  Na duže staze, više bi koštalo održavati šest osnovnih škola nego izgraditi dvije nove.  Cijene troškova za četiri osnovne škole pomoći će da sredstva od 1.8 miliona godišnje budu preusmjerena za obrazovne potrebe učenika od K-12. razreda.  Ovim bi se ostvarili resursi za unapređenje programa na nivou osnovnih i srednjih škola stvarajući tako bolje programe u duhu 21. vijeka i jednake mogućnosti u cijelom distriktu, zadržavajući pri tom manji broj đaka po odjeljenjima u srednjim školama.  Stanovništvo distrikta će imati šansu da glasa o ovom planu tokom posebnih izbora koji će se održati u utorak, 6. februara 2018.  Mi ćemo objavljivati više informacija o referendumu tokom 2017./2018. školske godine.  Ako imate dodatnih pitanja na koja nismo dali odgovore ovim sažetim prikazom, molimo da se obratite Administrativnom uredu na: (515) 457-5000.  Izbori za referendum škola će se održati u utorak, 6. februara 2018.