School News

Smart_Snacks

Healthy Kids Act: Classroom Snacks, Snacks For Fundraising, And Lunch With Your Student

Healthy Kids Act: Birthday Treats, Individual Snacks, Eating Lunch with Your Student, Classroom Treats, & Fundraising

The Urbandale Community School District promotes a learning environment that supports students in developing lifelong healthy behaviors including healthy nutritional practices and regular physical activity. Urbandale CSD aligns health and wellness practices with the Iowa Healthy Kids Act which establishes physical activity requirements and nutritional content standards for food and beverages sold on or provided on school grounds from midnight to 4:00 p.m. The USDA has developed “Smart Snacks in Schools” standards that adhere to guidelines in the Healthy Kids Act. More information is provided below for families to reference when providing birthday treats, individual snacks, classroom treats, fundraising events, and eating lunch with your student during the school day.

You’re also welcome to view the Smart Snacks Calculator to see if an item meets the Smart Snacks in Schools standards. For additional student health and wellness information, please review the Urbandale CSD’s Board Policy 518. Thank you for your cooperation and support as we continue making the health and well-being of all students a top priority.


Birthday Treats

 • All treats must be store-bought and pre-packaged, or may be purchased through the Urbandale CSD Nutrition Services Catering Program (see below Option 2). No homemade treats may be brought to school to share with the class.
 • Treats that are to be shared with the entire class for celebratory reasons (e.g. birthday treats) are encouraged to meet the Smart Snacks in Schools nutritional standards, but are not required to do so.
 • Treats provided for celebratory reasons (i.e. birthday treats) will be consumed after lunch. These snacks must be confined to the classroom; snacks are not to leave the classroom.
 • Food allergies can be severe and life-threatening which is why Urbandale CSD is an Allergy-Aware District. Parents, guardians, and students are encouraged to be mindful of food allergies (e.g. peanut, tree-nut, soy, gluten, etc.) when providing snacks. Always check with your child’s classroom teacher to confirm the presence of any food allergies in your child’s classroom. If there is an allergy present, treats will need to follow allergy guidelines. 

Individual Student Snacks (personal daily snacks)

 • We encourage students bringing individual snacks from home to bring snacks that meet the Smart Snacks in Schools nutritional standards, but are not required to do so.
 • Food allergies can be severe and life-threatening which is why Urbandale CSD is an Allergy-Aware District. Parents, guardians, and students are encouraged to be mindful of food allergies (e.g. peanut, tree-nut, soy, gluten, etc.) when providing snacks. Always check with your child’s classroom teacher to confirm the presence of any food allergies in your child’s classroom. If there is an allergy present, snacks will need to follow allergy guidelines.

Lunch With Your Student

 • Family members who wish to eat with their student(s) in the lunchroom are encouraged to purchase a school lunch to eat along with their student(s) in the cafeteria.
 • If possible, schools will establish a separate location outside of the school lunchroom for parents who bring commercially prepared food (i.e. “fast food”) to the school for themselves and/or their child to consume. Before bringing food from outside vendors into the cafeteria, please check with your school to confirm if a separate location is available; many schools do not have a separate location outside of the school lunchroom so food from outside vendors may not be allowed.
 • While students are encouraged to bring a healthy lunch, a student’s individual lunch brought from home is not required to meet the Healthy Kids Act nutrition standards.
 • Food allergies can be severe and life-threatening which is why Urbandale CSD is an Allergy-Aware district. Parents, guardians, and students are encouraged to be mindful of food allergies (e.g. peanut, tree-nut, soy, gluten, etc.) when packing lunches. Always check with your child’s classroom teacher to confirm the presence of any food allergies in your child’s classroom.

Classroom Parties and Fundraising Events

School sponsored events must follow the Healthy Kids Act guidelines as related to food consumption. If families would like to provide snacks for their child’s class party (i.e. classroom parties, school-wide celebrations) then the snacks must meet the Smart Snacks in Schools standards as the classroom party is a school-sanctioned activity.

In addition, all food and beverages sold to students for fundraising activities that take place from midnight to 4:00 p.m. must meet the Smart Snacks in Schools standards. The standards do not apply for fundraising events that take place during non-school hours, on weekends, and at off-campus fundraising events.

Families, schools, and PTOs have two options for providing Smart Snacks for classroom parties and fundraising events:

Option 1: Purchase Smart Snacks at the Grocery Store

Option 2: Order Smart Snacks through Urbandale CSD Nutrition Services Catering (we deliver!) Please place order at least one week in advance.

 Thank you!


 

ZAKON O ZDRAVLJU DJECE: NOVOSTI KOJE SE TIČU ROĐENDANSKIH PROSLAVA, INDIVIDUALNIH UŽINA, RUČKOM SA DJETETOM, GRICKALICA U UČIONICI I DOBROTVORNIH AKCIJA ZA PRIKUPLJANJE SREDSTAVA

Školski distrikt Urbandale promoviše okruženje za učenje koje podržava učenike u sticanju navika zdrave ishrane i redovne fizičke aktivnosti za cijeli život. Školski distrikt Urbandale uspostavlja pravila o zdravlju i dobrobiti učenika u skladu sa Zakonom o zdravlju djece države Iowe kojim su utvrđeni zahtjevi za fizičke aktivnosti kao i standardi u pogledu nutricione vrijednosti hrane i napitaka koji se prodaju ili obezbjeđuju u sklopu škole od ponoći do 16:00.   USDA je izradio standarde za zdrave grickalice “Smart Snacks in Schools” standards koji su u skladu sa preporukama Zakona o zdravlju djece.  Više informacija za rođendanske proslave, donošenje individualne užine, grickalica za razred, prodaje grickalica za prikupljanje sredstava te ručavanje sa djetetom u toku nastave u školi naći ćete u produžetku. Također ste dobrodošli da pregledate kalkulator za pametne grickalice Smart Snacks Calculator  da vidite da li određeni prehrambeni artikal zadovoljava školske standarde. Za dodatne informacije o zdravlju i dobrobiti učenika, molimo da pregledate Pravilnik školskog odbora Urbandale CSD’s Board Policy 518. Unaprijed vam hvala na saradnji i podršci u nastojanju da nam i dalje zdravlje i dobrobit svih učenika budu prioritet.

Rođendanske proslave

 • Svi proizvodi moraju biti kupljeni u prodavnici i prethodno upakovani ili mogu biti nabavljeni preko Odjela za snabdjevanje hranom školskog distrikta Urbandale (pogledati opciju 2). Kućne prerađevine za razred ne mogu se donijeti u školu.
 • Bilo bi dobro, ali nije obavezno, da grickalice koje se donose da se podijele u razredu za proslave (npr. rođendanske grickalice) budu u skladu sa nutricionim standardima “Pametne grickalice u školi”.
 • Grickalice koje se donesu u svrhu proslave (npr. rođendanske grickalice) biće služene poslije ručka. Ove grickalice biće ograničene samo na razred; neće smjeti napustiti učionicu.
 • Alergije na hranu mogu biti teške i opasne po život, što je razlog da se Školski distrikt Urbandale svrstava u distrikte sa mjerama opreza na alergije. Podstiču se roditelji, staratelji i učenici da budu obazrivi kada donose grickalice te da imaju na umu alergije na hranu (npr. na kikiriki, orašaste plodove, soju, gluten I sl.) kada donose hranu u školu.  Uvijek prethodno provjerite sa razrednicom svog djeteta postoje li alergije u njegovom razredu.  Ukoliko su alergije prisutne, onda pri donošenju grickalica treba poštivati preporuke za alergije.

 

Individualna užina (dnevna užina za dijete)

 • Mi podstičemo učenike koji od kuće donose užinu da slijede nutricione standarde “Pametne grickalice u školi”, ali oni nisu obavezni da tako postupe.
 • Alergije na hranu mogu biti teške i opasne po život, što je razlog da se Školski distrikt Urbandale svrstava u distrikte sa mjerama opreza na alergije. Podstiču se roditelji, staratelji i učenici da budu obazrivi kada donose grickalice te da imaju na umu alergije na hranu (npr. na kikiriki, orašaste plodove, soju, gluten isl.) kada donose hranu u školu.  Uvijek prethodno provjerite sa razrednicom svog djeteta postoje li alergije u njegovom razredu.  Ukoliko su alergije prisutne, onda pri donošenju grickalica treba poštivati preporuke za alergije.

 

Ručak sa djetetom

 • Članovi porodice koji žele da ručaju sa djetetom (djecom) u školi podstiču se da kupe ručak u školskoj kuhinji i da ručaju s njima u školskoj kafeteriji.
 • Ukoliko bude moguće, škola će obezbijediti posebno mjesto van školske kafeterije gdje roditelji mogu u školu donijeti kupljenu gotovu hranu (npr. “brzu hranu”) za ručak za sebe i dijete. Prije nego što u kafeteriju donesete hranu prethodno kupljenu u nekom od restorana, provjerite da li u školi postoji posebno mjesto za ručavanje; neke škole nemaju odvojene prostorije za ručavanje van školske kafeterije, pa ne dozvoljavaju donošenje hrane iz restorana.
 • Iako se učenici podstiču da donose zdravu hranu, individualni ručak koji dijete donese od kuće ne mora da zadovoljava nutricione standarde Zakona o zdravlju djece.
 • Alergije na hranu mogu biti teške i opasne po život, što je razlog da se Školski distrikt Urbandale svrstava u distrikte sa mjerama opreza na alergije. Podstiču se roditelji, staratelji i učenici da budu obazrivi kada donose grickalice te da imaju na umu alergije na hranu (npr. na kikiriki, orašaste plodove, soju, gluten isl.) kada donose hranu u školu.  Uvijek prethodno provjerite sa razrednicom svog djeteta postoje li alergije u njegovom razredu.

 

Proslave u razredu i dobrotvorne akcije

Proslave pod pokroviteljstvom škole moraju poštivati smjernice koje je dao Zakon o zdravlju djece a koje se odnose na konzumiranje hrane.  Ako porodice žele da donesu grickalice za razred svog djeteta (npr. za proslave u razredu, proslave u školi), onda hrana mora podlijegati smjernicama Zakona o zdravlju djece pošto se razredna zabava smatra aktivnošću pod pokroviteljstvom škole.  Pored toga, svi prehrambeni artikli koji se prodaju u dobrotvornim aktivnostima u periodu od ponoći do 16:00 moraju zadovoljavati standarde “Pametne grickalice u školi”.  Standardi se ne odnose na dobrotvorne akcije koje se odvijaju poslije nastave u školi, tokom vikenda ili na manifestacije van škole.

Porodice, škola i PTO imaju dvije mogućnosti kada dobavljaju Pametne grickalice za proslave u razredu ili za dobrotvorne akcije:

Opcija 1: Kupite Smart Snacks u prodavnicama prehrambenih proizvoda

Opcija 2: Poručite Pametne grickalice preko Odjela za snabdjevanje hranom školskog distrikta Urbandale CSD Nutrition Services Catering (mi dostavljamo!) Molimo da napravite narudžbu najmanje sedmicu unaprijed.

Hvala!