School News

CommunityForums

Plan On Attending: Bond Referendum Community Forum 1/23/18

In addition to attending school meetings and events throughout November, December, January, and early February, Urbandale CSD will be hosting two Community Forums for our district and community members to learn more about the 2018 Bond Referendum and ensure all questions are answered.

Please plan on attending the following two Community Forums:


We will also be livestreaming the Community Forums with the help of our Activities team. Click this link to view the livestream on Monday, 12/04/17 and Tuesday, 1/23/18.


Planirajte da posjetite:  Građanske forume za Referendum 4. decembra 2017. i 23. januara 2018.  

Pored posjećivanja školskih sastanaka i drugih društvenih događanja  tokom novembra, decembra, januara i početkom februara , Urbandale školski distrikt će biti domaćin građanskim forumima za naš distrikt kao i za članove zajednice na kojima će učesnici moći saznati nešto više o  Referendum 2018. a moći će dobiti i odgovore na svoja pitanja.

Molimo da planirate posjetiti dva sljedeća Građanska foruma:

Također, mi ćemo uz pomoć našeg tima za aktivnosti uživo prenositi oba Građanska foruma. Za prenos uživo pritisnite link u ponedjeljak, 4. decembra 2017. i u utorak, 23. januara 2018.