School News

Immunization Requirements 2019 20

Vaccines Required For All 7th & 12th Grade Students Prior To 1st Day: August 23, 2019

IMPORTANT: All 7th and 12th grade students need to show documentation of receiving the meningitis vaccine prior to the first day of school on August 23, 2019, or they will not be allowed to attend school or participate in any school related activities, including sports. All 7th graders must show documentation of the Tdap vaccine by 10/21/19, as well. Please read the information below for more details and contact your UMS or UHS School Nurse with any questions.


Meningococcal Vaccine Requirement
12th grade
The state of Iowa requires that all students entering or transferring into 12th grade and born after September 15, 1999, will need to provide vaccine documentation of two doses of the meningococcal vaccine (MenACWY). One dose of the meningococcal vaccine is required if the vaccine was administered when the student was 16 years of age or older.

7th grade
The state of Iowa also requires that all students entering or transferring into 7th grade provide vaccine documentation of one dose of the meningococcal vaccine.


Tdap Vaccine Requirement
7th grade
Students entering 7th grade must also receive the Tdap vaccine by 10/21/19. The Tdap vaccine is a booster required for all students born after September 15, 2000.


We encourage you to contact your healthcare provider and make an appointment to complete the meningococcal vaccine requirement and/or Tdap booster requirement soon. Please forward documentation of the completed vaccines to your school nurse when the requirement is completed. Thank you!

Urbandale Middle School Nurse
Amy Stroud, RN, BSN
515-457-6606
515-457-6610 (FAX)
strouda@urbandaleschools.com

Urbandale High School Nurse
Brenda Ness, RN, BS
515-457-6806
515-457-6808 (FAX)
nessb@urbandaleschools.com


Obavezna vakcinacija za sve učenike 7. i 12. razreda prije početka škole: 23. avgusta 2019.

VAŽNO: Svi učenici 7. i 12. razreda trebaju donijeti potvrdu o primljenoj meningitis vakcini i to prije početka škole 23. avgusta 2019. godine; u suprotnom im neće biti dopušteno da pohađaju školu ili da učestvuju u bilo kojim školskim aktivnostima, uključujući i sport.  Svi učenici 7. razreda moraju također do 21. oktobra donijeti potvrdu o primljenoj Tdap vakcini.  Molimo da za dodatne informacije pročitate tekst u nastavku te da se za eventualna pitanja javite školskim medicinskim sestrama u UMS ili UHS.


Obavezna meningokokalna vakcinacija
12. razredi  
Zakon države Iowe nalaže da svi učenici koji polaze ili se prepisuju u 12. razred a koji su rođeni poslije 15. septembra 1999. trebaju da pruže dokumentaciju o primljene dvije doze meningokokalne vakcine  (MenACWY).  Jedna doza meningokokalne vakcine je potrebna ako ju je učenik primio sa ili poslije navršenih 16 godina.

7. razredi 
Zakon države Iowe također nalaže da svi učenici koji polaze ili se prepisuju u 7. razred pruže dokumentaciju o primljenoj jednoj dozi meningokokalne vakcine.


Obavezna Tdap vakcinacija
7. razredi
Učenici koji se upisuju u 7. razred također moraju do 21. oktobra 2019. primiti Tdap vakcinu. Tdap vakcinacija je revakcinacija i potrebna je svim učenicima rođenim poslije 15. septembra 2000.

Savjetujemo da se što prije obratite svom ljekaru radi zakazivanja obavezne meningokokalne vakcinacije i/ili Tdap revakcinacije.  Molimo da po obavljenoj vakcinaciji dokumentaciju dostavite školskoj medicinskoj sestri.  Unaprijed hvala!


Urbandale Middle School
Medicinska sestra
Amy Stroud, RN, BSN
515-457-6606
515-457-6610 (FAX)
strouda@urbandaleschools.com

Urbandale High School
Medicinska sestra
Brenda Ness, RN, BS
515-457-6806
515-457-6808 (FAX)
nessb@urbandaleschools.com